Veřejná hromadná doprava

 Navigace: Hlavní stránka > Články > Zprávy

Ostrava: Nové linkové vedení trolejbusů od 1.9.2013

Vydáno 7.9.2013

Optimalizace linkového vedení trolejbusů

Od 1.9.2013 vstoupily v platnost změny v trolejbusové dopravě jako druhá etapa celkové optimalizace městské hromadné dopravy v Ostravě. Původně měla proběhnout (spolu s tramvajemi a autobusy) v březnu 2013, ale kvůli opravě smyčky Hlavní nádraží a stavby trolejbusové trati Karolina posunuta na červenec 2013 (nakonec ale vstoupila v platnost 1. září 2013).

linkove-vedeni-trolejbusu-od-1-9-2013.jpg

Plán linkového vedení trolejbusů v Ostravě od 1.9.2013 (bez nočních linek) - zdroj: dpo.cz

Nové trasování trolejbusových linek

Noční trolejbusové linky zůstaly zachovány, pouze došlo k jejich přečíslování (111,112,113).

Zajímavostí je, že se trolejbusy znovu vrátily do smyčky Bazaly (k zastavení pravidelného provozu došlo 12.12.2008 a od té doby sloužila pouze jako manipulační trať), kde má konečnou linka 101.

skoda-14-tr-3259-bazaly-nahled.jpg

Škoda 14 Tr ev.č. 3259 na konečné Bazaly, 2.9.2013

Návrat trolejbusů na smyčku Hlavní nádraží

V rámci rekonstrukce přednádražního prostoru železniční stanice Ostrava hl.n. proběhla od 1.5. do 31.8.2013 výluka trolejbusové smyčky Hlavní nádraží. V té době byla zastávka Hlavní nádraží obsluhována pouze tramvajemi a náhradní autobusovou dopravou za trolejbusy (linka č. 102 byla v celé své trase nahazená autobusem, posilové spoje linky č. 102 jezdily v trase Hlavní nádraží - Sad Boženy Němcové - Vozovna trolejbusů jako přestup na ostatní linky, linka č. 101 pokračovala ze zastávky Vozovna trolejbusů jako linka č. 108).

solaris-urbino-12-2t9-3120-nad-za-trolejbus-nahled.jpg

Solaris Urbino 12 (rz: 2T9 3120, ev.č. 7711) na lince 102 jako náhrada za trolejbus, 18.6.2013

Od 1.9.2013 se do smyčky znovu vrátily trolejbusy. Zajímavostí je především třístopá smyčka (jedinná v Ostravě). Třetí stopa slouží především k odstavování vozidel a není opatřena výhybkami. V rámci rekonstrukce byl také postaven ostrůvek se zastávkou.

skoda-26-tr-solaris-3721-odpociva-na-hlavnim-nadrazi-nahled.jpg

Škoda 26 Tr Solaris ev. č. 3721 odpočívá na Hlavním nádraží, 2.9.2013

hlavni-nadrazi-solaris-trollino-12-3081-skoda-26-tr-solaris-3721-nahled.jpg

Ve smyčce Hlavní nádraží se potkaly trolejbusy Solaris Trollino 12 (ev.č. 3081) a Škoda 26 Tr Solaris (ev.č. 3721), 2.9.2013

tristopa-smycka-nahled.jpg

Třístopá smyčka

Trolejbusy na nové trati ke Karolině (1. etapa)

ceskobratrska-odobocka-porazkova-nahled.jpg"

Odbočka na novou trolejbusou trať z ulice Českobratrská, stav k 18.6.2013

V souvislosti s výstavbou obchodního centra Fórum Nová Karolina došlo také k napojení tohoto centra na trolejbusovou síť (dříve byla dopravní obslužnost zajišťovaná linkou 95 v trase Elektra - Karolina U lávky - Elektra v době, kdy ještě nebyla vystavěna tramvajová zastávka na ulici 28. října)

pohled-na-trat-porazkova-z-ceskobratrske-nahled.jpg"

Pohled na trať z ulice Českobratrská, stav k 18.6.2013

Trolejbusová trať vede po prodloužené ulici Porážková a ulici K Trojhalí. S instalaci trolejbusového vedení se začlo v dubnu roku 2013. Napojení na trolejbusovou síť je situováno na rampy z ulice Českobratrská (severně ulicí Žerotínova, jižně ulicí Janáčkova).

skoda-14-tr-3253-karolina-vystup-nahled.jpg"

Škoda 14 Tr ev.č. 3253 přijela do výstupní zastávky Karolina U lávky, 2.9.2013

V budoucnu bude trať prodloužena po Havlíčkově nábřeží k mostu Miloše Sýkory, kde dojde k napojení na stávající trolejbusovou síť. V současné době probíhá otáčení trolejbusů na kruhovém objezdu na ulici K Trojhalí.

skoda-14-tr-3253-karolina-nastup-nahled.jpg"

Škoda 14 Tr ev.č. 3253 v nástupní zastávce Karolina U lávky, 2.9.2013

Související videa

© Daniel Mikšík, 2013 - 2022